محصــــولات


واحدهای موادسازی
واحدهای موادسازی
واحدهای موادسازی

گسترش مصرف و تنوع سیستم های پلی یورتان در سطح جهانی نیاز به احداث و راه اندازی واحدهای موادسازی نزدیک به نقطه مصرف را اجتناب ناپذیر نموده است. واحدهای موادسازی به مصرف کننده اجازه می دهد تا مواد مورد نیاز خود را حسب فرمول منطبق با ادوات تولید دریافت نمایند،مشتریان را از مشورت فنی و اشکال یابی این واحد بهره مند می گرداند و مانع قفل کردن سرمایه در گردش سنگین در مواد می شود.
خسران انبارداری مواد وارداتی و از بین رفتن عمر مفید سیستم از دیگر مواردی است که واحد موادساز از آن جلوگیری می نماید. بویژه آنکه متوسط زمان حمل و ترانزیت از مبادی خارجی به ایران 90 روز بوده و بنابراین در مورد سیستم های وارداتی که سازنده عمر مفید آن را شش ماه معین کند، عملاً کالا پس از ترخیص نیمی از عمر مفید خود را از دست داده است.

سیستمهای مواد پلی یورتان این شرکت برای مصارف زیر عرضه میگردند:

  • خودروسازی: برای تولید فرمان اتومبیل، سپر، داشبورد، صندلی، فیلتر هوا، آفتاب گیر

  • مبلمان: برای تولید مبلمان خانگی و اداری، تشک ورزشی، قطعات شبه چوب در شکل دهی و تزئینات.

  • عایق کاری: ابنیه و ساختمانهای مسکونی، صنعتی (سوله، سردخانه و کامیونهای یخچال دار، پانل های ساختمانی، عایق لوله)، سیستم اسپری جهت عایق کاری دیوار، سقف و کف...
     

 

 
 
 
 
[ProductImageHyperLink][ProductImageHyperLink]