محصــــولات


عایق های پلی یورتان
عایق های پلی یورتان
عایق های پلی یورتان

 

  ا ین واحدکه بدواً تحت لیسانس و مدیریت کمپانی ICI انگلستان آغاز بکار نمود، تولیدکننده طیفی از عایقهای حرارتی پلی اورتان و پلی ایزوسیانورات با روکش های مختلف (کاغذ کرافت، آلومینیم مسطح،مسلح و ...) و خواص احتراقB2و B3ِمطابق بااستاندارد آلمانیDIN 4102  ،حسب فرمول ساخت می باشد. 

 

 

    موارد مصرف عایق های تولیدی این واحد:

 

 

    •  در سقف، جدار دیوارها و کف ساختمانهای مسکونی، سوله، مرغداری و نیز سردخانه های صنعتی و مشابه
    •  عایق کاری لوله ها و مخازن در محدوده -50 تا +110 درجه سانتی گراد 

 

 

 

ضریب انتقال حرارت عایق پلی یورتان در بدو تولید 0.019 – 0.020 W/ m 0K می باشد که در طول عمر مفید ساختمان و ابنیه این ضریب بهW/ m 0K0.022 -0.023 رسیده و تثبیت می گردد.

 

 

 

ضریب انتقال حرارت عایق یورتان در مقایسه با سایر عایقهای حرارتی، پائین تر است. بنابراین جهت دستیابی به یک انتقال حرارت یکسان، ضخامت کمتر از عایق پلی یورتان، مورد نیاز خواهد بود. همین خصوصیت ویژه بازدهی این عایق در ضخامت و حسب آن حجم فضای اشغال شده ، مزیتی است که مصرف کنندگان در انتخاب نوع عایق توجه قرار داده اند.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای دریافت کاتالوگ اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
[ProductImageHyperLink][ProductImageHyperLink][ProductImageHyperLink][ProductImageHyperLink]